Netwerk in de Sport

Goed werkgeverschap voor iedere sportvereniging

 

Ik word lidMeer informatie

Goed werkgeverschap voor iedere sportvereniging

Een samenleving zonder sport is moeilijk voor te stellen. Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en daarmee vormt de amateursport één van de hoekstenen van onze samenleving. Om al die Nederlanders te laten sporten zijn er veel mensen nodig die dat allemaal besturen, begeleiden en organiseren. Naast de officieuze rol van werkgever voor de vele vrijwilligers die binnen de amateursport actief zijn, heeft de vereniging vaak ook officieel de rol van werkgever. Denk bijvoorbeeld aan trainers, instructeurs of beheerders die een vergoeding krijgen.

Onze missie als werkgeversvereniging Netwerk in de Sport, is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland.

Door lid te worden van de werkgeversvereniging kunnen wij jouw organisatie en de amateursport sector ondersteunen op de volgende vijf onderdelen:

  1. Je kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen: Via lidmaatschap kun je aanspraak maken op cao Sportverenigingen die je vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden;
  2. Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat jouw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt;
  3. Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector: Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursport sector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader;
  4. Je geeft de amateursport een prominentere stem: Je stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen;
  5. Je krijgt toegang tot de servicedesk: Toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers.