De cao voor sportverenigingen geeft uw vereniging eenduidigheid over arbeidsvoorwaarden en het verhoogt uw aantrekkelijkheid als werkgever. De cao sportverenigingen toont potentieel kader dat uw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt.

Tevens kunt u door toepassing van de cao gebruik maken van de mogelijkheid om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden;

Voordelen werknemers
De voordelen van de cao voor werknemers zijn inkomenszekerheid en bescherming van belangen, zoals pensioen en dergelijke.

Netwerk in de sport lidmaatschap
Door lid te worden van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport kunt u met uw vereniging gebruik maken van de cao Sportverenigingen. Hier hebben sportverenigingen en werknemers gezamenlijk baat bij.

Lid worden?
Kijk hier voor meer informatie en de criteria.