Door lid te worden van de werkgeversvereniging Netwerk in sport!

Door lid te worden van de werkgeversvereniging kunnen wij jouw organisatie en de amateursport sector ondersteunen op de volgende vijf onderdelen:

Je kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen: Via lidmaatschap kun je aanspraak maken op cao Sportverenigingen die je vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden;
Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat jouw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt;
Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector: Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursport sector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader;
Je geeft de amateursport een prominentere stem: Je stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen;
Je krijgt toegang tot de servicedesk: Toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers.

Wie mag er lid worden?

Iedere lokale sportvereniging, dan wel sportorganisatie zonder winstoogmerk, met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan kan lid worden van de werkgeversvereniging. Commerciƫle sportorganisaties of bovenlokale instellingen zoals een provinciaal sportorganisaties kunnen dus geen lid worden van de werkgeversvereniging.

Interessante links