Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF en bestuurslid van de WOS: ‘De cao Sportverenigingen draagt bij aan verdere professionalisering van sportverenigingen’.

De cao Sportverenigingen is sinds januari 2017 voor alle sportverenigingen beschikbaar via de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS). Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF, is blij met dit initiatief ter versterking van de sportsector.

Kwaliteit sportkader
Wekelijks stellen ruim 600.000 ouders, vrijwilligers en ook betaalde coaches miljoenen kinderen en volwassenen in staat om binnen de sportvereniging, individueel of in teamverband sport te beoefenen. Mede dankzij deze mensen kunnen sporters in Nederland van jong tot oud en ieder op zijn/haar eigen niveau, op een veilige en verantwoorde manier trainen en deelnemen aan wedstrijden. Met hun enthousiasme en tomeloze inzet leveren coaches een belangrijke bijdrage aan hoe mensen sport beleven.
De kwaliteit van sportkader is van invloed op de manier waarop sporters de kwaliteit van hun sportbeoefening ervaren en beoordelen. Om aan de eisen van sportconsumenten te voldoen is een significante groei van het aantal coaches en een investering in de kwaliteit van coaches cruciaal.

Voordelen voor sportverenigingen
Volgens Erik Lenselink creëert deze cao, specifiek voor sportverenigingen, een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen. Om een voorbeeld te noemen, trainers, coaches, instructeurs, beheerders, et cetera kunnen zich langer aan een vereniging binden. Zo bestaat er de mogelijkheid om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden, meer dan via de Wet Werk en Zekerheid mogelijk is. Verder verhoogt een vereniging zijn aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat een vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt.

WOS en NIDS
Werkgevers in de Sport (WOS) en Netwerk in de Sport (NIDS) werken samen aan de versterking van de sportsector op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Waarbij NIDS zich inzet voor de trainers, instructeurs en beheerders werkzaam bij sportverenigingen, en de WOS zich focust op de sportbonden, provinciale en regionale sportorganisaties, universitaire sportcentra en geprivatiseerde gemeentelijke sportorganisaties.

NOC*NSF
Eén van de wensen van NOC*NSF is om zoveel mogelijk Nederlanders aan het sporten te krijgen en te houden. Hiervoor heb je een sterk sportkader nodig om deze doelstelling te bereiken. Daarom omarmt NOC*NSF het initiatief van de NIDS. Volgens Lenselink kan een NIDS-lidmaatschap goed bijdragen om de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren en zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de sportvereniging.