Het Aegon Nationaal Roeicongres op zaterdag 20 januari, is hét jaarlijkse moment waarop bestuurders van alle roeiverenigingen, vrijwilligers, coaches, roeiers en anderen samenkomen. Werkgeversvereniging Netwerk in de sport (NIDS) staat op het bedrijvenplein om roeiverenigingen voor te lichten over de cao Sportverenigingen.

De cao Sportverenigingen bestaat sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot dit jaar konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening (van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging) hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken.

Programma
10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.30 uur Opening en plenaire sessie
12.15 uur Lunch
13.15 uur Workshopronde 1
14.30 uur Pauze
15.00 uur Workshopronde 2
16.15 uur Borrel

Locatie
Hoofdkantoor Aegon
Aegonplein 50
2591 TV Den Haag
U kunt gratis gebruik maken van de parkeergarage onder het kantoor.

Meer informatie
https://knrb.nl/voor-verenigingen/knrb-publicaties/aegon-nationaal-roeicongres-2018-inschrijving-geopend/