De Cuijkse Mixed Hockeyclub Civicum is in 1966 opgericht door een aantal enthousiaste Cuijkenaren met liefde voor de hockeysport. Met ruim 400 spelende leden zijn de rood-groene tenues inmiddels niet meer weg te denken uit de zuidelijke en oostelijke hockeyregio’s. De club kreeg net als vele andere sportverenigingen met een herkenbaar probleem te maken.

Trainer behouden
Penningmeester Quirijn Langenhoff legt uit: “Toen we na twee jaar de samenwerking wilden voorzetten met een van onze betaalde trainers liepen we tegen de beperkingen van de Wet Werk en Zekerheid aan. Die biedt slechts ruimte voor drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar. Terwijl we deze trainer graag voor onze club wilden behouden. We zijn toen gaan kijken naar alternatieven en kwamen uit bij Netwerk in de Sport.”

Meer tijdelijke contacten
Netwerk in de Sport (NIDS) is een werkgeversvereniging die goed werkgeverschap mogelijk maakt voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Leden van de vereniging kunnen gebruik maken van een cao specifiek gericht op sportverenigingen. Daarmee creëert Netwerk in de Sport een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten kunnen aannemen. Langenhoff: “Deze cao maakt het mogelijk om tot zes tijdelijke contacten in 48 maanden aan te bieden. Beduidend meer dan de reguliere wetgeving mogelijk maakt. We gaan nu met onze trainer het vijfde seizoen in en ook een tweede trainer werkt nu onder deze cao.”

Goed werkgeverschap
Oprichters van NIDS zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap. Gezamenlijk stellen zij met elkaar de cao sportverenigingen beschikbaar voor alle verenigingen. Daarnaast wordt vanuit de werkgeversvereniging verder gewerkt aan de professionalisering van de sector amateursport, onder meer door aan tafel te komen als belangenbehartiger binnen landelijke platformen.