Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van werkgeversvereniging Netwerk in de Sport werden Henk van der Pol (57) en Leo Zwinkels (62) benoemd tot bestuurslid van Netwerk in de Sport. Zij vertegenwoordigen binnen de werkgeversvereniging de belangen van de B-leden: sportverenigingen die een ondersteuningscontract hebben afgesloten met een van vijf sportservicebureaus in ons land en die daarmee ook zijn aangesloten bij Netwerk in de Sport.

Echte verenigingsmannen

Beiden heren zijn al vele jaren actief als bestuurslid en vrijwilliger binnen het verenigingswezen. In die hoedanigheid kwamen zij ook in contact met Netwerk in de Sport. Henk van der Pol is bestuurslid van de Belangenorganisatie voor Amateur Voetbalverenigingen en erelid van V.V.Z. 49 in Soest. Bij zijn club vervulde hij onder meer de rol van voorzitter, bestuurslid, scheidsrechter en nam hij zitting in tal van commissies. Daarnaast is Henk een aantal jaren bestuurslid van de Sportfederatie Soest geweest. Verder is hij actief golfer en drie jaar voorzitter geweest van Golfvereniging Soestduinen. Leo Zwinkels is onder meer verbonden aan USV Hercules, tot voor kort als penningmeester. Ook was hij regiovertegenwoordiger voor de KNVB. In zijn rol als voorzitter van de Vast Commissie Financiën KNVB Amateurvoetval was hij mede bepalend voor de herinrichting en bijsturing van de financiële huishouding en de controlfuncties tijdens de crisisperiode binnen het amateurvoetbal.

Een expert die clubs ontzorgt

Leo Zwinkels legt uit dat hij de vraagstukken herkent waar veel sportverenigingen mee worstelen: “Rondom het werkgeverschap van de trainers bij mijn eigen vereniging kwam ik in aanraking met Netwerk in de Sport. Vanuit mijn werk ben ik ook veel bezig met arbeidsvoorwaarden en contracten, en zelfs voor een ervaren iemand als ik blijft het lastig om de juiste fiscale en juridische keuzes te maken als het gaat om arbeidscontracten. De wet- en regelgeving hieromtrent is aan verandering onderhevig en het verhaal is vaak niet zwart-wit. Het is dus heel fijn als je als vereniging een expert kunt raadplegen die je hierin ontzorgt. Netwerk in de Sport is die expert-organisatie waarop sportverenigingen kunnen bouwen.” Henk van der Pol vult hem aan: “Verenigingen dienen te professionaliseren. Dat vraagt de overheid en ook leden, vrijwilligers en medewerkers. Dan is het voor de bestuursleden, vaak enthousiaste vrijwilligers, van belang om terug te kunnen vallen op de kennis die Netwerk in de Sport en de aangesloten sportservicebureaus te bieden hebben.”

Bijdragen aan uitbouwen en meer bekendheid

Van der Pol vervolgt: “Ik kijk ernaar uit om samen met de andere bestuurders Netwerk in de Sport verder uit te bouwen en om naast de cao ook op andere gebieden het servicepakket van Netwerk in de Sport op te zetten en uit te bouwen.” Leo Zwinkels benadrukt dat de cao voor Sportverenigingen, die via Netwerk in de Sport toegankelijk is voor alle Nederlandse sportverenigingen, veel toegevoegde waarde biedt. “Dankzij de cao kun je voor meer continuïteit in je vereniging zorgen, omdat die ruimte biedt voor meer tijdelijke contracten. Hierdoor kun je onder andere trainers langer aan je vereniging te binden. Lang niet alle verenigingen zijn op de hoogte van deze voordelen en onbekend maakt onbemind. Veel clubs zouden zijn geholpen met de mogelijkheden die de cao biedt. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat zij hiervan voldoende op de hoogte zijn.”