De Belastingdienst gaat dit jaar het toezicht op stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren. Het strengere toezicht is onderdeel van een programma waarmee de Belastingdienst in 2017 is gestart om onbeschreven stichtingen en verenigingen (zogenoemde stivers) te controleren op hun belastingplicht. Reden voor een strenger toezicht op deze rechtsvormen is dat stivers vaak ten onrechte veronderstellen dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Door hun belastingplicht opnieuw te beoordelen, wil de Belastingdienst oneerlijke concurrentie tegengaan.

Voorlichting en beoordeling belastingplicht

Voor 2019 heeft de Belastingdienst aangekondigd om onder andere te focussen op de sportbranche. De fiscus zal in eerste instantie voorlichting verstrekken. Daarna zal de Belastingdienst vragenformulieren aan de stivers versturen en op basis van de antwoorden de belastingplicht (her)beoordelen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat als sprake is van belastingplicht deze zal ingaan met ingang van het volgende jaar. De belastingplicht gaat eerder in als sprake is van constructies en/of serieuze concurrentie.

Loonheffingen en vrijwilligersvergoedingen

Als stivers dezelfde economische activiteiten als bedrijven verrichten, dan gelden voor hen in principe ook dezelfde fiscale regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Als een stiver belastingplichtig is betekent dit niet altijd dat zij belasting moeten betalen. Er kan een specifieke regeling of vrijstelling van toepassing zijn. Zo kan in het geval van mogelijke loonheffingen de vrijwilligersregeling van toepassing zijn als de stiver gebruikmaakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast.

Wat als de vrijwilligersregeling geen uitkomst biedt?

Als blijkt dat de overeengekomen vergoeding niet binnen de kaders van de vrijwilligersregeling is te vatten, dan is bij het verrichten van structurele werkzaamheden een arbeidsovereenkomst de beste oplossing. Werken onder de CAO Sportverenigingen biedt hierbij grote voordelen voor zowel werkgever (de sportvereniging) als werknemer (de trainer, beheerder, etc). Voor advies over het opstellen en aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u contact opnemen met de servicedesk van Netwerk in de Sport via e-mailadres servicedesk@netwerkindesport.nl of telefonisch via 023 – 205 5008.

 

Lees meer