Indien werknemers binnen uw sportorganisatie tijdelijk minder werkzaamheden kunnen verrichten als gevolg van het coronavirus bestaat er de mogelijkheid om via het Ministerie van SZW een vergunning aan te vragen die eventueel recht geeft op arbeidstijdverkorting.

Sportorganisaties die gebruik maken van een van de vijf dienstverleners die aangesloten is bij NIDS Kunnen voor meer informatie contact opnemen met de desbetreffende dienstverlener. (Arbeidsloket Groningen, Sportwerkgever Friesland, STK Drenthe, Sportkader Nederland of Sportservice Noord-Brabant)

Bent u als sportorganisatie volledig zelfstandig werkgever dan kunt u op de website van het UWV meer informatie vinden over de voorwaarden en procedure voor het aanvragen van tijdelijke arbeidstijdverkorting.