Goed nieuws uit Den Haag! De regeling met betrekking tot het eerder aangekondigde extra steunpakket van € 110 miljoen voor de sport is verder uitgewerkt. Mede dankzij de lobby van Netwerk in de Sport heeft de overheid gisteren bekendgemaakt dat sportverenigingen die aangesloten zijn bij een van onze 5 sportservicebureaus en die door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 schade geleden hebben, via de TASO-regeling een bescheiden compensatie tegemoet kunnen zien. Voor de uitvoering van deze regeling is 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat is voor een groot aantal van onze leden goed nieuws. Binnenkort ontvangen zij van ons meer informatie over deze nieuwe regeling die vanaf 1 september aangevraagd kan worden.

Bekijk hier de officiële bekendmaking van het Ministerie van Medische Zorg.