Vorige week heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat sportverenigingen die aangesloten zijn bij een van onze 5 sportservicebureaus en die door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 schade geleden hebben, via de TASO-regeling een bescheiden compensatie tegemoet kunnen zien. Deze regeling kan vanaf 1 september aangevraagd worden. Op dit moment is het wachten nog op een duidelijke toelichting met betrekking tot de voorwaarden. Zodra deze bekend is en het aanvraagformulier beschikbaar is, zullen wij onze leden daar direct over informeren.