Heeft uw organisatie door de Coronacrisis meer dan 30% omzetverlies geleden? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. De TVL is een subsidieregeling voor onder andere organisaties in de sport en recreatie (inclusief sportscholen, sauna’s en wellness centra) die door de Coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van een deel van hun vaste lasten  Het gaat daarbij om bedrijven met minimaal €4.000 aan doorlopende vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen of een beroep deden op de NOW, kunnen óók gebruik maken van de TVL. De TVL kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 worden aangevraagd. Kijk hier of uw organisatie voor TVL in aanmerking komt en hoe u deze subsidie kunt aanvragen.