Woensdagavond 25 november vond de Algemene Ledenvergadering van Netwerk in de Sport plaats. Ook deze keer was het een digitale vergadering die goed bezocht werd. 26 deelnemers logden in en vernamen onder andere dat de reeds aangekondigde uitgestelde loonsverhogingsronde van september 2020 in januari 2021 daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden en dat er wederom een nieuwe lobby gestart is met betrekking tot de nieuwe TASO-regeling die in ontwikkeling is.

Daarnaast werd de vergadering ervan op de hoogte gebracht dat er op 6 januari 2021 een extra vergadering ingelast wordt waarin de begroting voor 2021 behandeld wordt. In verband met de actuele situatie rondom Corona en het streven om een zo correct mogelijke begroting te presenteren, kon helaas niet aan de statutaire verplichting voldaan worden om de definitieve begroting twee weken voor de ALV van 25 november aan de leden voor te leggen. Derhalve is besloten een extra vergadering in te gelasten. De uitnodiging hiervoor volgt op een later tijdstip.