2021. Ook dit jaar neemt Netwerk in de Sport weer haar vaste plek aan de onderhandelingstafels in. Zo zijn wij op dit moment nog steeds in gesprek met het ministerie van VWS over de in ontwikkeling zijnde TASO 2 – regeling. Naar verwachting zal de TASO in februari heropend gaan worden; de exacte voorwaarden en inrichting van de regeling zijn nog niet bekend. Wij maken er ons hard voor dat onze leden straks van deze regeling optimaal gebruik kunnen maken. Input van onze leden met betrekking tot hun ervaringen met de eerste TASO-regeling kunnen daarbij van grote waarde zijn. Wij stellen het op prijs als u die wilt mailen naar pvanderaart@teamsportservice.nl. Dan gaan wij daar mee aan de slag.

2021 wordt ook het jaar waarin we weer met werknemersverenigingen CNV en FNV Sport & Bewegen om de tafel gaan om tot een nieuwe CAO voor sportverenigingen te komen. Onze focus ligt daarbij op het belang van de nieuwe regeling voor de sportverenigingen in hun rol als goede werkgever. Onze inzet bij deze onderhandelingen is te komen tot een regeling die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van alle partijen.

Uiteraard blijven wij ons dit jaar ook op alle andere fronten inzetten om voor iedere lokale amateur sportorganisatie goed werkgeverschap mogelijk te maken. Want goed werkgeverschap is essentieel voor goed sportbestuur. En goed sportbestuur maakt de sport sterk.

Wij zijn klaar voor 2021!