Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport, om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. De sinds 28 november 2021 geldende maatregelen blijven tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 van kracht.

  • Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
  • Iedereen boven de 18 jaar is verplicht de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen tot andere volwassenen en tot kinderen ouder dan 13 jaar. Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden en kinderen jonger dan 12 ook niet tot elkaar en tot volwassenen. De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.
  • Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. In alle CTB-plichtige ruimten op de sportaccommodatie is de  1,5 meter afstand verplicht en geldt bij verplaatsing een mondkapjesplicht. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen.

Kijk voor meer informatie op de site van NOC*NSF