Zowel de bij Netwerk in de Sport aangesloten werkgevers als de leden van FNV Sport & Bewegen hebben met een grote meerderheid ingestemd met het eindbod voor een nieuwe CAO. Dat betekent dat er een akkoord is voor de CAO Sportverenigingen 2022. Op dit moment wordt het definitieve document opgesteld. Zodra dat gereed is zullen wij dit op onze site publiceren.

De belangrijkste hoofdpunten in deze nieuwe CAO zijn:

  1. Looptijd 1 januari 2022 t/m 31 december 2022
  2. Per 1 augustus 2022 worden de schaalsalarissen structureel met 2,8% verhoogd.
  3. In 2022 is de bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds (in oprichting) vastgesteld op 0,2%. De bijdrage is gebaseerd op de jaarlijkse bruto loonsom.
  4. Van een aantal in de CAO Sportverenigingen opgenomen functies zullen functiebeschrijvingen worden opgesteld. Het zal de meest voorkomende functies betreffen. De afronding hiervan zal naar verwachting in de 1e helft van 2022 plaatsvinden.