Sinds 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficiary Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Het doel van de inschrijving is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Op 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd. Dat betekent dat zij dan hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register moeten hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als sportvereniging moet je er dus voor zorgen dat het bestuur voor 27 maart 2022 ingeschreven is in dit register. Meer iinformatie en het inschrijfformulier vind je op de de speciale UBO-pagina op de website van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over wat een UBO is en wat er gebeurt wanneer je deze Europese regelt niet navolgt. Ga via deze link naar de website van de Rijksoverheid.