Anne Jochum de Vries

Ik ben Anne Jochum de Vries, directeur/bestuurder van Sport Fryslân. Sport en cultuur hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. In ben opgegroeid in een gezin waar muziek maken en met elkaar sporten werd gestimuleerd en dat heeft mij veel gebracht. Er zit zo veel verbindende kracht in sport, dat blijf ik bijzonder vinden. Kijk maar eens wat er hier bij ons in Friesland gebeurt als het gaat vriezen, dan komen we direct met elkaar in actie, dan wordt het ‘ik’ weer verdrongen door ‘wij’. Het verenigingsleven bepaalt in grote mate de leefbaarheid van dorpen, steden en wijken. Het is een kostbaar goed, iets wat we goed moeten doorgeven aan de volgende generatie.

Ik ben bestuurslid van NIDS vanaf de oprichting en heb toen de rol van secretaris op mij genomen. Een belangrijke rol, omdat het secretariaat ervoor verantwoordelijk is dat zaken binnen de vereniging goed lopen, dat administratief alles op orde is, een beetje de olie in de bestuurlijke machine van NIDS.

Een vereniging besturen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De wereld is een stuk ingewikkelder geworden en dat heeft ook impact op het besturen van een vereniging. Het werkgeverschap goed regelen lijkt misschien simpel maar is dat zeker niet. Een eigen CAO, passend bij het karakter en de ‘eigenaardigheden’ van de sector sport, is hartstikke belangrijk voor zowel de verenigingen als de trainers. Laten we het met elkaar als werkgevers in deze sector goed regelen, op een verantwoorde en professionele manier, zodat ook de volgende generatie kan blijven genieten van een rijk verenigingsleven.