De vijf leden van de werkgeversorganisatie NIDS sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen.

Sinds 2017 is deze cao Sportverenigingen voor alle amateur sportorganisaties beschikbaar. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

CAO Downloaden

Download hieronder de cao sportverenigingen of de cao sportverenigingen inclusief pensioenregeling.

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO 2018-2019 inclusief pensioen

Onderhandelingsresultaat 2018