De vijf leden van de werkgeversorganisatie NIDS sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

De cao Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging.

CAO Downloaden

De cao sportverenigingen 2020/2021 volgt z.s.m.

Eindbod werkgevers

CAO sportverenigingen 2018-2019

CAO 2018-2019 inclusief pensioen