Leo Zwinkels

contactgegevens

LinkedIn Leo Zwinkels

Mijn naam is Leo Zwinkels, in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer als (financieel) adviseur bij diverse organisaties in de agrosector.

In 2018 ben ik benaderd om toe treden tot het bestuur van Netwerk in de Sport om naast mijn vakinhoudelijke kennis ook mijn ervaring als clubbestuurder in te brengen (namens B-leden). Sinds begin 2021 ben ik benoemd als penningmeester van de vereniging.

Sport en besturen hebben al van jongs af aan een belangrijke rol in mij leven gespeeld. Zo ben ik vanaf mijn 8e als veldvoetballer actief en heb dat ruim 30 jaar beoefend. Altijd op een bescheiden niveau, maar niet minder enthousiast. Naast de actieve beoefening is het leiden van wedstrijden als scheidsrechter inmiddels al ruim 30 jaar mijn manier om te blijven bewegen.

Mijn ouders hebben mij/ons bijgebracht, dat eenieder de plicht heeft om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zo heb ik mijn eerste bestuurservaring al als 11-jarige opgedaan als penningmeester in het jeugdbestuur van de schaakvereniging. Daarna is een veelvoud aan bestuursfuncties gevolgd.

In al die jaren heb ik ervaren, dat goed werkgeverschap niet altijd vanzelfsprekend is, maar wel de basis vormt voor een goed functioneren van organisaties. Dit is niet alleen in belang van de werknemer (bij NidS vaak een trainer), ook de vereniging als geheel heeft voordeel bij rust en zekerheid dat goed werkgeverschap kan bieden.