Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Er ligt een wetsvoorstel voor de verbetering van de zekerheid voor flexibele arbeidskrachten. In dit wetsvoorstel staan o.a. strengere regels voor tijdelijke contracten, de afschaffing van nulurencontracten, de verandering van oproepcontracten naar basiscontracten en...

Lees meer

Human Capital Agenda: Visie op de toekomst van de arbeidsmarkt

Op 1 juni is de visie op de toekomst van de arbeidsmarkt sport vastgesteld door de deelnemers aan de Human Capital Agenda tafel. De sector, waarin 100.000 mensen werken, kenmerkt zich door veel kleine CAO’s, te veel kleine banen, gemiddeld mindere arbeidsvoorwaarden...

Lees meer

Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Netwerk In De Sport heeft vandaag haar jaarverslag van 2022 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het afgelopen jaar hard is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie op het gebied van visie, ambitie en strategie. In het jaarverslag wordt verder o.a. aandacht...

Lees meer

Loonsverhogingsronde per 1 augustus 2022

Vorig jaar informeerden wij u over het uitstellen van de loonsverhogingsronde van september 2021. Netwerk in de Sport en haar sociale partners FNV en CNV waren dit overeengekomen in verband met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor sportaanbieders. Dat...

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 1 juni 2022

           Algemene Ledenvergadering NIDS            Woensdag 1 juni 2022            19.30 – 21.00 uur       Inloggen kan vanaf 19.15 uur Ook deze keer zal de ALV weer online zijn. Dat houdt in dat u de digitale vergadering via Teams gewoon vanachter uw eigen computer...

Lees meer

Aanvraagtermijn TASO vierde periode 2021 is geopend

Eindelijk is het dan zover: de aanvraagtermijn voor een financiële tegemoetkoming in het kader van  de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) vierde periode is geopend. U heeft tot 30 mei de tijd om uw aanvraag in te dienen. De TASO-regeling vierde periode is...

Lees meer

Verplichte registratie UBO-register voor 27 maart 2022

Sinds 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficiary Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Het...

Lees meer

CAO Sportverenigingen 2022-2023 definitief

Eind vorig jaar hebben de bij Netwerk in de Sport aangesloten werkgevers en de leden van FNV Sport & Bewegen ingestemd met het eindbod voor een nieuwe CAO Sportverenigingen. De nieuwe CAO Sportverenigingen 2022-2023 - die vanaf 1 januari 2022 van kracht is - is...

Lees meer

Definitief akkoord CAO Sportverenigingen 2022

Zowel de bij Netwerk in de Sport aangesloten werkgevers als de leden van FNV Sport & Bewegen hebben met een grote meerderheid ingestemd met het eindbod voor een nieuwe CAO. Dat betekent dat er een akkoord is voor de CAO Sportverenigingen 2022. Op dit moment wordt...

Lees meer