Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Netwerk In De Sport heeft vandaag haar jaarverslag van 2022 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het afgelopen jaar hard is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie op het gebied van visie, ambitie en strategie. In het jaarverslag wordt verder o.a. aandacht...

Lees meer

Loonsverhogingsronde per 1 augustus 2022

Vorig jaar informeerden wij u over het uitstellen van de loonsverhogingsronde van september 2021. Netwerk in de Sport en haar sociale partners FNV en CNV waren dit overeengekomen in verband met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor sportaanbieders. Dat...

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 1 juni 2022

           Algemene Ledenvergadering NIDS            Woensdag 1 juni 2022            19.30 – 21.00 uur       Inloggen kan vanaf 19.15 uur Ook deze keer zal de ALV weer online zijn. Dat houdt in dat u de digitale vergadering via Teams gewoon vanachter uw eigen computer...

Lees meer

Aanvraagtermijn TASO vierde periode 2021 is geopend

Eindelijk is het dan zover: de aanvraagtermijn voor een financiële tegemoetkoming in het kader van  de TASO (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties) vierde periode is geopend. U heeft tot 30 mei de tijd om uw aanvraag in te dienen. De TASO-regeling vierde periode is...

Lees meer

Verplichte registratie UBO-register voor 27 maart 2022

Sinds 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging, in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficiary Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Het...

Lees meer

CAO Sportverenigingen 2022-2023 definitief

Eind vorig jaar hebben de bij Netwerk in de Sport aangesloten werkgevers en de leden van FNV Sport & Bewegen ingestemd met het eindbod voor een nieuwe CAO Sportverenigingen. De nieuwe CAO Sportverenigingen 2022-2023 - die vanaf 1 januari 2022 van kracht is - is...

Lees meer

Definitief akkoord CAO Sportverenigingen 2022

Zowel de bij Netwerk in de Sport aangesloten werkgevers als de leden van FNV Sport & Bewegen hebben met een grote meerderheid ingestemd met het eindbod voor een nieuwe CAO. Dat betekent dat er een akkoord is voor de CAO Sportverenigingen 2022. Op dit moment wordt...

Lees meer

24 november Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 24 november 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van Netwerk in de Sport plaats. In verband met de geldende maatregelen zal ook deze editie digitaal zijn. U ontvangt een de link voor deelname plus de vergaderstukken door een mail te sturen naar...

Lees meer

Aanvraagtermijn TASO Q2 2021 geopend

Vanaf 26 juli tot en met 19 september kunnen sportverenigingen weer een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO Q2 2021 regeling. Deze regeling is bedoeld voor  amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede...

Lees meer