Waarom de cao voor sportverenigingen gebruiken?

Waarom de cao voor sportverenigingen gebruiken?

De cao voor sportverenigingen geeft uw vereniging eenduidigheid over arbeidsvoorwaarden en het verhoogt uw aantrekkelijkheid als werkgever. De cao sportverenigingen toont potentieel kader dat uw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt. Tevens kunt u door...

Lees meer

Als lokale sportvereniging professioneel werkgever zijn

In de sport komt het vaak voor: de chemie tussen de club of het team en de trainer is na een paar jaar uitgewerkt en het is eigenlijk vanzelfsprekend voor beide partijen om uit elkaar te gaan en weer te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De Wet Werk en Zekerheid zou in die situatie een struikelblok kunnen vormen, maar dat is het tegenwoordig niet meer door de cao Sportverenigingen en de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport.

Lees meer

Meer tijdelijke dienstverbanden mogelijk in de amateursport

Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport opgericht met eigen cao Sportverenigingen. Op 11 januari 2017 is in Haarlem de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) opgericht. Amateur sportverenigingen kunnen door lid te worden een beroep doen op de cao Sportverenigingen. Lidmaatschap biedt ze onder andere de mogelijkheid om meer contracten voor bepaalde tijd aan bijvoorbeeld trainers aan te bieden.

Lees meer

Volg ons op twitter

De Belastingdienst gaat het toezicht op sportverenigingen intensiveren. Bijvoorbeeld in het geval van mogelijke loonheffingen kan de vrijwilligersregeling uitkomst bieden. Maar wat als de vergoeding van een clubmedewerker niet binnen die kaders valt? 👉https://t.co/iOxLSo9Zc3

Op woensdagavond 24 april staat de algemene ledenvergadering van Netwerk in de Sport weer op de agenda. Leden van onze werkgeversvereniging kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor deze bijeenkomst in Zeist: https://t.co/R2CI7g6baq

Laad meer..