De grondbeginselen en samenstelling van de werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport vind je terug in de Statuten die je hieronder kunt downloaden.

Download de statuten (pdf)

Volg ons op twitter

Momenteel zijn er veel vragen over de regelingen uit het Noodloket. Wanneer en hoe er een aanvraag kan worden ingediend is nu nog niet bekend. Wel is bekend dat dit uiteindelijk met terugwerkende kracht gedaan kan worden, over de periode maart-april-mei. https://www.netwerkindesport.nl/faq/

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten vervangt per direct regeling arbeidstijdverkorting. Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Lees meer op https://www.netwerkindesport.nl/

Laad meer..