Wie zijn wij?

Oprichters van NIDS zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.

Wat doen we?

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.

Waarom doen we dit?

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot dit jaar konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Daarnaast kunnen we vanuit onze werkgeversvereniging verder werken aan de professionalisering van de sector amateursport en aan tafel komen als belangenbehartiger binnen landelijke platformen.

Om feeling te houden met onze achterban zullen er ook twee vertegenwoordigers vanuit het verenigingsleven zitting nemen in het bestuur van NIDS.